Hlavný kontrolór mesta

          Ing. Slávka Tomalová

          Telefón: 052 / 4680503
           E-mail: tomalova@spisskabela.sk
           Adresa:  Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská  Belá,   kancelária č. 17

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953