A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Správa z kontrol - dotácie, byty a nebytové priestory | Spišská Belá

Správa z kontrol - dotácie, byty a nebytové priestory

Správa z vykonaných kontrol

 

     Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n.  p.   som dňa 15. 12. 2015 predložila   mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledkoch  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2015:

  • kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií v roku 2014

     Cieľom kontroly bolo preveriť dodržanie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta zo strany žiadateľov – účelnosť, hospodárnosť a čas použitia prostriedkov z dotácie. Preverené boli jednotlivé zmluvy, záverečné zúčtovania čerpania príspevkov, doklady z pokladníc, výpisy z účtov a faktúry preukazujúce použitie.  Pri kontrolách u príjemcov neboli zistené porušenia zmluvy, alebo nesprávne použitie. Kontroly som urobila u týchto príjemcov:

     Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Spišská Belá

     Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia, Spišská Belá

     Automotoklub Spišská Belá

 

  • kontrola platenia nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2015

         Kontrola bola vykonaná s cieľom overiť stav platenia nájomného, záväzkov a pohľadávok za byty a nebytové priestory v meste, spôsob evidencie,  vymáhania a ďalších činností v danej agende. Kontrola bola ukončená správou, pri spravovaní tejto agendy treba stanoviť určité pravidlá pri zasielaní vyúčtovaní za energie. Zo strany mesta je ďalej potrebné doriešiť, resp. začať uplatňovať sankcie za oneskorené úhrady nájomného, ktoré sú uvedené v nájomných zmluvách. Pre zlepšenie prehľadnosti celej agendy je potrebné preveriť možnosti zlepšenia, alebo dopracovania účtovného systému, ktorý sa používa, hlavne kvôli stúpajúcemu počtu prenajímaných bytov. 

 

 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953