A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Správa z kontrol - mestský podnik 2014, pokladňa 2014 | Spišská Belá

Správa z kontrol - mestský podnik 2014, pokladňa 2014

Správa z vykonaných kontrol

     Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. som dňa 10. 9. 2015 predložila mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrol vykonaných na základe uznesenia MsZ č. 144/2015:

  • kontrola oprávnenosti nákladov zaúčtovaných v roku 2014 v Mestskom podniku Spišská Belá s.r.o.

Na základe plánu kontrol a podľa zistení z kontroly inventarizácie majetku mesta som vykonala následnú finančnú kontrolu: oprávnenosť nákladov zaúčtovaných v roku 2014 v Mestskom podniku Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá.

Prekontrolované boli všetky náklady zaúčtované v roku 2014. So zástupcami spoločnosti sme prekonzultovali niektoré náklady, ktoré si podnik so stratou nemôže dovoliť. Preukázali, že od roku 2015 zrušili odber niektorých odborných časopisov, zracionalizovali platené poistné aj poplatky za pevné linky a podobne.

Spoločnosť eviduje vo svojom majetku Chodník Záhradná ulica, Moskovská ulica, Športová ulica, II. kazeta na skládke TKO a Lesný náučný chodník Tatranská kotlina. Z tohto majetku si v roku 2014 uplatnila v nákladoch odpisy spolu vo výške 12 217,00 eur, čím porušila § 22 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. - spoločnosť uvedený majetok nepoužíva na zabezpečenie príjmov. Z využívania horeuvedného majetku jej neplynú príjmy napr. z prenájmu, resp. tento majetok nie je potrebný pre výkon podnikateľskej činnosti /nie je to úprava sídla spoločnosti ani prevádzkových priestorov/.

Kontrola bola ukončená správou, ktorá bola prejednaná 25. 8. 2015. Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. predložil v stanovenej lehote opatrenia na odstránenie nedostatkov.

  • kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov v roku 2014

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie § 4 ods. 1 zákona o obmedzení platieb v hotovosti - zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Skontrolované boli finančné operácie na strane príjmov aj výdajov v roku 2014. Celkový obrat v pokladnici mestského úradu dosiahol výšku 439 836,52 eur. Kontrolovaný subjekt dodržiaval v plnom rozsahu ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o obmedzení platieb v hotovosti v kontrolovanom období, to znamená, že  nebola  vykonaná ani   prijatá platba presahujúca 5 000 eur. Kontrolou nebolo preukázané zámerné rozdeľovanie plnenia, čím by bol porušený zákon.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, bola ukončená záznamom, ktorý bol prejednaný 7. 9. 2015.

V Spišskej Belej, 10. 9. 2015

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953