A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Správa z kontrol - pokladničná hotovosť, investičné akcie 2014, sťažnosti 2015 | Spišská Belá

Správa z vykonaných kontrol - pokladničná hotovosť, investičné akcie 2014, sťažnosti 2015

Správa z vykonaných kontrol

 

     Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.,  som dňa 25. 2. 2016   predložila  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2015:

 

  • kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou a ceninami v roku 2015

  

     Kontrolu som vykonala v Materskej  škole,  Mierová  1,   Spišská  Belá,  s cieľom  preveriť  dodržiavanie   ustanovení  zákona  účtovníctve, vykonávanie predbežnej  finančnej kontroly, zmluvy o hmotnej zodpovednosti, dodržiavanie internej smernice č. 6, zo dňa 01. 01. 2010  a vykonanie inventarizácie pokladničnej hotovosti.  Skontrolované boli dohody o hmotnej zodpovednosti, výberovým spôsobom pokladničné doklady /pokladničná kniha, príjmové, výdavkové pokladničné doklady/, pri začatí kontroly bola spočítaná pokladničná hotovosť a porovnaná s účtovným stavom,   interná smernica č. 6 /zásady upravujúce vedenie pokladničnej agendy/. Pri kontrole neboli zistené nedostatky ani rozdiely, bola ukončená záznamom.  

 

  • kontrola použitia kapitálových finančných prostriedkov v roku 2014

      Cieľom   následnej   finančnej  kontroly  bolo preveriť dodržanie platných prepisov, hospodárnosti a efektívnosti  použitých  finančných  prostriedkov  súvisiacich s  vybranými investičnými akciami, ktoré boli uskutočnené v roku 2014 – rekonštrukcia chodníkov na cintoríne a rekonštrukcia a modernizácia Letnej ulice. Pri kontrole bolo preverené účtovníctvo v kontrolovanom   období,  všetky súvisiace  účtovné  a  iné  doklady a evidencie, rozpočet. Nedostatky neboli zistené, kontrola bola ukončená záznamom.

 

  • kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2015

      V tejto oblasti neboli zistené nedostatky. V roku 2015 nebola podaná sťažnosť, podnet, alebo petícia, kontrola  bola ukončená záznamom.

 

 

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953