A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Správa z kontrol - zverejňovanie | Spišská Belá

Správa z kontrol - zverejňovanie v mestských obchodných spoločnostiach

Správa z vykonaných kontrol

 

     Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.  som dňa 17. 3. 2016 predložila   mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2016:

 

  • kontrola zverejňovania podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

  

              Kontrolu som vykonala v  mestských obchodných spoločnostiach –

    

              Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

              Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

 

       Naše  spoločnosti nezverejňujú informácie stanovené zákonom – zmluvy, faktúry a objednávky.   Je  dôležité zabepečiť splnenie  povinností podľa infozákona a to v plnom rozsahu a v čo nakratšom čase.   Jedným z vážnych dôvodov je napríklad, že podmienkou účinnosti zmluvy je jej zverejnenie.  Zo strany našich obchodných spoločností je viac ako 90 % zmlúv uzatvorených s mestom Spišská Belá a to, ako povinná osoba, ich má zverejnené, čím je zabezpečená ich účinnosť. Napriek tomu je nutné zverejniť ich aj na stránkach s.r.o.  Ďalej je to  plnenie podmienok vyplývajúcich z projektov, do ktorých sú,  alebo budú,  spoločnosti zapojené,  čo sa striktne kontroluje.   

   

       Návrhy  správ o výsledku kontrol, spolu s návrhom opatrení,  boli doručené  spoločnostiam, ďalej bude pokračovať vyjadrenie z ich strany a plnenie prijatých opatrení. 

 

     

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953