Výročná správa o činnosti MsP za rok 2014

Prílohy
spr_va_o_cinnosti_mestskej_pol_cie_za_rok_2014.doc doc Otvoriť

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013

Prílohy
sprava_msp_za_2013.doc doc Otvoriť

Výročná správa o činnosti MsP za rok 2012

Prílohy
sprava_o_cinnosti_msp_za_rok_2012.doc doc Otvoriť

Výročná správa o činnosti MsP za rok 2011

Prílohy
sprava_o_cinnsoti_msp_za_rok_2011.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953