Z denníka MsP

Počet príloh: 5 Čítaj viac...
Počet príloh: 8 Čítaj viac...
Počet príloh: 6 Čítaj viac...
Počet príloh: 9 Čítaj viac...
Počet príloh: 11 Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953