Štatút Mestskej polície v Spišskej Belej

Prílohy
statut_msp.doc doc Otvoriť

Organizačný poriadok Mestskej polície v Spišskej Belej

organizačný poriadok MsP + dodatok č.1 k organizačnému poriadku

Prílohy
dodatok_c._1_k_org._por._msp.doc doc Otvoriť
organizacny_poriadok_msp.doc doc Otvoriť

Zákon o obecnej polícii

Prílohy
zakon_o_obecnej_policii.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953