Správa o činnosti za rok 2014

Prílohy
sprava_o_cinnosti_dc_za_rok_2014.doc doc Otvoriť

Správa o činnosti za rok 2013

Prílohy

Správa o činnosti denného centra za rok 2013

Prílohy
sprava_o_cin_dc_2013.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953