Face club

FACE CLUB – nízkoprahové denné centrum pre rodiny s deťmi
Petzvalova 16
059 01 Spišská Belá


zriaďovateľ:
Mesto Spišská Belá 
(ako organizačná zložka mesta bez právnej subjektivity) 
(patriaca medzi zariadenia mesta poskytujúce sociálne služby - registrované na Úrade PSK) 
 

Kontakt:
Helena Zadžorová, zodpovedná vedúca Face clubu

Mobil: 0908 534 981
E-mail: faceclub@spisskabela.sk

 

Viac info o klubu a jeho činnosti na:
www.faceclub.spisskabela.sk

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953