Materská škola Mierová

Adresa:
Materská škola
Mierová 1
059 01 Spišská Belá

IČO: 37874292
DIČ: 2021637167

Riaditeľka MŠ: Margita Labisová
Zástupkyňa MŠ: Mária Ovčariková
Ekonómka MŠ: Mariana Chovaňáková
Vedúca ŠJ-MŠ: Anna Mačeková

Prevádzka v Materskej škole:
Od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Telefónne kontakty:
Materská škola: 45 913 86, 45 911 42
Mobil - Školská jedáleň: 0914 249 733, 052 459 13 79
Detská psychologická poradňa: 46 855 31, 46 855 33
Detská logopedička - Mgr. Babičová: 45 121 80

Webová stránka:
http://www.msmierova.sk/sk/Default.aspx


Zväčšiť mapu
Zväčšiť mapu

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953