Základná škola J.M. Petzvala

Adresa:
Základná škola J.M. Petzvala
Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

Riaditeľ školy: Mgr. Anna Rothová
tel./fax: +421 52/4581752
mail:
webová stránka: http://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/

Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953