Základná škola Štefánikova

Adresa:
Základná škola Štefánikova
Štefánikova 19
059 01 Spišská Belá

Tel.: +421 52/4591385
Webová stránka: http://zsstefsbela.edupage.org/
Mail:


Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953