Základná umelecká škola

Adresa:
Základná umelecká škola
Zimná 12
05901 Spišská Belá

Telefón:
+421/52 468 4751
+421/52 459 1283 - sekretariát
+421911/496 006 - riaditeľka ZUŠ

Webová adresa: http://zusspisskabela.edupage.org/
Mail:


Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953