Správa o činnosti ZOS za rok 2014

Prílohy
spr_va_o_cinnosti_zos_2014.doc doc Otvoriť

Správa o činnosti za rok 2013

Prílohy
zariadenie_opatrovatelskej_sluzby_spisska_bela.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953