Poslanci MsZ

MUDr. Andrej Novák

Mierová 9, 059 01 Spišská Belá

Mgr. Branislav Zibura

Slnečná 37, 059 01 Spišská Belá

Daniela Deptová

Nová 29, 059 01 Spišská Belá

Gabriel Gemza

Slnečná 16, 059 01 Spišská Belá

Ján Halčin

Slnečná 64, 059 01 Spišská Belá

Jozef Kuna

1.mája 15, 059 01 Spišská Belá

Ing. Lukáš Hotary

Letná 61, 059 01 Spišská Belá

Mgr. Marta Britaňáková

Zimná 22, 059 01 Spišská Belá

Maroš Vaverčák

Osloboditeľov 3, 059 01 Spišská Belá

Bc. Peter Novajovský

Petzvalova 48, 059 01 Spišská Belá

Peter Tetemonte

Ladislva Medňaského 24, 059 01 Strážky

Prílohy
zasady_odmenovanie_poslancov.doc doc Otvoriť
Rokovací poriadok MsZ doc Otvoriť
Právne postavenie MsZ doc Otvoriť
Právne postavenie poslancov doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953