Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá

Spávca :  Jozef KUNA

Kontakt:  

Tel: +421 915 393 657

e-mail: prenajom.ihriska@gmail.com

Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá (ďalej len "správa") je organizačne súčasťou štruktúra mesta (mestského úradu).

Cieľom tejto správy je zabezpečiť komplexnú prevádzku (správu a údržbu) vyššie uvedených zariadení mesta a tak zabezpečiť prevádzkovanie týchto zariadení na požadovanej kvalitatívnej úrovni.   

Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá zahŕňa :

1. Správa futbalového štadióna

2. Správa hokejového ihriska na Tatranskej ulici

3. Správa športového areálu Moskovská

4. Správa malého viacúčelového ihriska na Tatranskej ulici

5. Správa mestských verejných detských ihrísk (Mierová, Družstevná, Moskovská)

6. Správa Cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina

7. Správa oddychovej zóny Beliansky rybník

8. Správa futbalového ihriska v Strážkach

Prílohy
rozsah_cinnosti_spravy_sportovych.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953