Dopravné značenie - mestská časť Strážky

Prílohy
strazky.pdf pdf Otvoriť

Dopravné značenie Spišská Belá

Prílohy
spisska_bela_2.pdf pdf Otvoriť
spisska_bela1.pdf pdf Otvoriť

Technická správa k PD dopravného značenia

Prílohy
technicka_sprava_text_dz_mk_spisska_bela.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953