Primátor mesta

JUDr. Štefan Bieľak

narodený 20. júna 1975, ženatý (manželka Lucia), 2 deti (Ema 2005, Adam 2013)
Adresa trvalého pobytu: Tatranská 30, Spišská Belá

Je absolventom Gymnázia v Kežmarku (1989-1993) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1993-1998). Po ukončení štúdia v roku 1998 začal pracovať ako právnik v špecializovanej štátnej správe (Colný úrad Poprad) do roku 2002

 • V komunálnych voľbách v roku 1998 bol ako 23-ročný zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej ako nezávislý kandidát.
 • V komunálnych voľbách v roku 2002 bol ako 27-ročný prvý krát zvolený za primátora mesta Spišská Belá ako nezávislý kandidát.
 • V komunálnych voľbách v roku 2006 bol druhýkrát zvolený za primátora mesta Spišská Belá ako nezávislý kandidát.
 • Vo voľbách do orgánov VÚC v roku 2009 bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Prešovského
  samosprávneho kraja za okres Kežmarok
 • V komunálnych voľbách v roku 2010 bol tretíkrát zvolený za primátora mesta Spišská Belá ako nezávislý kandidát.
 • Nebol a nie je členom žiadnej politickej strany alebo politického hnutia (avšak kandidoval s politickou podporou)
 • Vo voľbách do orgánov VÚC v roku 2013 bol opätovne zvolený za poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja za okres Kežmarok
 • od marca 2014 je aj podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja
 • od roku 2003 je členom Rady ZMOS a od roku 2010 členom predsedníctva ZMOS a predseda odbornej sekcie verejnej správy Rady ZMOS
 • od júna 2015 je podpredsedom ZMOS-u (predsedom komory miest) 
 • Je predsedom Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí - tohto času so sídlom v Spišskej Belej
 • Je predsedom Mikroregiónu Belianske Tatry
 • Je členom Rady Regionálneho vzdelávacieho centra v Štrbe (Poprad)
 • Je členom Výboru pre otázky zamestnanosti pri UPSVaR v Kežmarku
 • Je členom Rady školy pri SOŠ, Kušnierska brána, Kežmarok (ako poslanec zastupiteľstva PSK)
 • Je členom Rady školy pri Gymnáziu Kežmarok (ako poslanec zastupiteľstva PSK)
   
Prílohy
Právne postavenie primátora doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953