Postup prípravy PHSR mesta na 2014-2020+

Prílohy
phsr_postup.doc doc Otvoriť

Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta 2007-2013

Prílohy
vyhodnotenie_phsr_18._marec_2014.doc doc Otvoriť

Príprava nového PHRSR mesta Spišská Belá na roky 2014-2020

V prílohe harmonogram prípravy nového PHSR - schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej BElej č. 7/2014 zo dňa 23.1.2014 

Prílohy
navrh_pripravy_phsr_mesta_2014_2020.doc doc Otvoriť

Regionálny rozvoj mesta

Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva podľa základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja, ktorým je aj Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta.

Prílohy
zakladna_informacia_o_regionalnom_rozvoji.doc doc Otvoriť

PHSR (2007-2013) - komplet

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2007-2013 - kompletný materiál

Prílohy
phsr_2007_2013_komplet.doc doc Otvoriť

zákon o podpore regionálneho rozvoja

v prílohe zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

Prílohy
zakon_c._539_2008.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953