13. Stavebné úpravy - oprava a adaptácia jestvujúcich priestorov ZŠ a telocvične na ul. Moskovskej č. 20, Spišská Belá

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953