24. Výstavba kanalizácie na ul. Samuela Webera

Projekt s názvom „Výstavba vodovodného a kanalizačného systému v Szczawnicy a Spišskej Belej ako prvok ochrany životného prostredia a vytvárania spoločnej ponuky cestovného ruchu” realizovalo Mesto Spišská Belá ako patrner projektu spolu s poľským mestom  Szczawnica, ktoré bolo vedúcim partnerom projektu. Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013 

Prílohy
informacna_tabula.JPG JPG Náhľad Otvoriť
z_kladn_inform_cia_o_projekte.doc doc Otvoriť
pamatna_tabula.JPG JPG Náhľad Otvoriť
p5120219.JPG JPG Náhľad Otvoriť
p5140249.JPG JPG Náhľad Otvoriť
p5140254.JPG JPG Náhľad Otvoriť
p7020112.JPG JPG Náhľad Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953