Bežné dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016

v prílohe je zoznam schválených dotácii na základe rozhodnutia MsZ v Spišskej Belej - uznesenie č. 3/2016 zo dňa 25.2.2016

Prílohy
dotacie_do_msz_2016.doc doc Otvoriť

Bežné dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015

v prílohe je zoznam schválených dotácii na základe rozhodnutia MsZ v Spišskej Belej - uznesenie č. 40/2015 zo dňa 26.2.2015 

Prílohy
dot_cie_z_rozpoctu_mesta_na_2015_zverejnenie.doc doc Otvoriť

Bežné dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta na rok 2014

dotácie pre tretí sektor - v prílohe ....

Prílohy
ziadosti_o_bezne_dotacia_z_rozpoctu_mesta_na_rok_2014.doc doc Otvoriť

Bežné dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta pre rok 2013

dotácie poskyntuté z rozpočtu mesta na celoročnú činnosť občianskym a neziskovým organizáciam (tretí sektor) na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 7/2013 zo dňa 31.1.2013

Prílohy
zoznam_dotacii_poskytnutych_z_rozpoctu_mesta_na_rok_2013.doc doc Otvoriť

Bežné dotácie z rozpočtu mesta na rok 2012

Prílohy
dotacie_z_rozpoctu_mesta_na_rok_2012.xls xls Otvoriť

Bežné dotácie z rozpočtu mesta - za 2006-2011

nájdete na  http://old.spisskabela.sk/start.php?id=podpodmenu&nm=324&loc=5_21

Prílohy

Vzory tlačív na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Vzory tlačív na poskytnutie bežnej dotácie z rozpočtu mesta ......... v prílohe

Prílohy
cestne_vyhlasenie_opravnenost_ziadatela.doc doc Otvoriť
cestne_vyhlasenie_vysporiadanie_zavaezkov.doc doc Otvoriť
ziadost_bezna_dotacia_tlacivo.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953