Záverečný účet mesta a výročná správa mesta za rok 2013

hospodárenie mesta za rok 2013

Prílohy
rozbor_2013_p.xls xls Otvoriť
rozbor_2013_v.xls xls Otvoriť
vyrocna_sprava_2013_1.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 13/2013

Prílohy
13_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 12/2013

Prílohy
12_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 11/2013

V prílohe je zmena rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2013 - rozpočtovým opatrením č. 11/2013

Prílohy
zmena_rozpoctu_11_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 10/2013

Prílohy
10_2013.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 9/2013

Dňa 29.10.2013 Mestské zastupúiteľstvo v Spišskej Belej schválilo zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 9/2013.

 Rozpočtové opatrenie č. 9/2013 je v prílohe. 

Prílohy
zmenu_rozpoctu_9_2013_msz.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 8/2013

8. zmena rozpočtu mesta na rok 2013 - v prílohe

Prílohy
zmena_rozpoctu_8_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 7/2013

Prílohy
7_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 6/2013

Prílohy
6._2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 5/2013

Prílohy
5_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 4/2013

Prílohy
4_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 3/2013

Prílohy
3_2013.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 2/2013

Prílohy
2_2013.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

Prílohy
1_2013.doc doc Otvoriť

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta za 1. polrok 2013

Materiály sú v prílohe .....

Prílohy
rozbor_30_06.pdf pdf Otvoriť
rozbor_k_30_6_2013_prijmy_vydavky.pdf pdf Otvoriť

Rozpočet mesta na rok 2013

Príjmová a výdavková časť rozpčotu je v dokumentoch v prílohe.

Prílohy
rozpocet_2013_2015_p.xls xls Otvoriť
rozpocet_2013_v.xls xls Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953