Hospodárenie mesta za rok 2014

Záverečný účet a výročná správa mesta za rok 2014 + Správa audítora k tomuto hospodáreniu

Prílohy
spr_va_aud_tora.pdf pdf Otvoriť
z_verecn_cet_a_v_rocn_spr_va_2014.doc doc Otvoriť

rozpočtové opatrenie č. 9/2014

Prílohy
rozp._opatrenie_9_2014.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 7/2014

Zmena rozpočtu mesta na rok 2014  č. 7

Prílohy
zmena_rozp.c._7_2014.docx docx Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 6/2014

Prílohy
zmena_rozp.c._6_2014.docx docx Otvoriť

Plnenie programového rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2014

Prílohy
rozbor_30.06.2014.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 5/2014

schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením 109/2014 dňa 14.8.2014 

Prílohy
zmena_rozp.c._5_2014.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014

Schválené uznesením MsZ č. 77/2014 zo dňa 26.6.2014

Prílohy
zmena_rozp.c._4_2014.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

Schválené MsZ dňa 24.4.2014 uznesením č. 55/2014

Prílohy
zmena_rozp.c._3_2014.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 2 /2014

Schválené uznesením MsZ č. 17/2014 zo dňa 27.2.2014 

Prílohy
zmena_rozp.c._2_2014.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 1 /2014

Prílohy
zmena_rozp.c._1_2014.doc doc Otvoriť

Rozpočet mesta na rok 2014

Prílohy
rozpocet_2014_textova_cast.pdf pdf Otvoriť
rozpocet_2014_tabulkova_cast.pdf pdf Otvoriť
uznesenie_o_rozpocte_mesta_na_rok_2014.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953