Rozpočtové opatrenie č. 9/2015

Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 235/2015 zo dňa 15.12.2015

Prílohy
zmena_rozpoctu_c._9.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 7/2015

Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 schválené rozhodnutím primátora mesta

Prílohy
rozpoctove_opatrenie_c._7_2015.xls xls Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 8/2015

Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 196/2015 zo dňa 12.11.2015 

Prílohy
zmena_rozpoctu_c._8_msz.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015  bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 168/2015 zo dňa 10.9.2015

Prílohy
zmena_rozpoctu_c._6_2015.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

5. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 - schválená uznesením MsZ č. 153/2015 dňa 13.8.2015

Prílohy
zmena_rozpoctu_c._5_2015.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015

zmena rozpočtu mesta č. 4 - schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č.129/2015

Prílohy
zmena_rozpoctu_c._4_2015_1.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 - schválená uznesením MsZ č. 108/2015 dňa 3.6.2015

Prílohy
zmena_rozpoctu_c._3_2015.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 - schválená uznesením MsZ č. 63/2015 dňa 26.3.2015

Prílohy
zmena_rozpoctu_c._2_2015.doc doc Otvoriť

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Zmena č. 1 rozpočtu mesta na rok 2015 

Prílohy
zmena_rozpoctu_1_2015.doc doc Otvoriť

Rozpočet mesta na rok 2015

schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 161/2014  dňa 4.12.2014

Prílohy
ciele_a_ukazovatele_1.pdf pdf Otvoriť
rozpocet_2015_podla_kategorii.xls xls Otvoriť
rozpocet_2015.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953