Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta

- táto správa vznikla na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá od 1.2.2012

- táto správa je súčastou organizačnej štruktúry mesta (mestského úradu)

- zodpovednou osobou (správcom) : Jozef  Kuna

- adresa správy: Mestský úrad, Petzvalova18, Spišská Belá // Futbalový štadión, Športová 8, Spišská Belá 

- kontakt na správcu:  0915 393 657

Rozsah činnosti tejto správy:

1. Správa futbalového štadióna

2.  Správa hokejového ihriska na Tatranskej ulici

3.  Správa športového areálu Moskovská

4. Správa malého viacúčelového ihriska na Tatranskej ulici

5. Správa mestských verejných detských ihrísk (Mierová, Družstevná, Moskovská, Strážky)

6. Správa Cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina 

7. Správa oddychovej zóny Beliansky rybník

8. Futbalové ihrisko v Strážkach

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953