Výsledky hlasovania

Prílohy
v_sledky_hlasovania_referendum.doc doc Otvoriť

Oznámenie o mieste a čase konania referenda v Spišskej Belej

Prílohy
volebn_okrsok_1.doc doc Otvoriť
volebn_okrsok_2.doc doc Otvoriť
volebn_okrsok_3.doc doc Otvoriť
volebn_okrsok_4.doc doc Otvoriť
volebn_okrsok_5.doc doc Otvoriť

Rozhodnutie prezidenta o vyhlásení referenda

Prílohy
2014_320.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953