Konečné výsledky hlasovania - 24. mája 2014

Prílohy
volby_do_ep_2014.doc doc Otvoriť

Informácie pre voliča / Information for the voter

http://www.minv.sk/?ep-informacie

Prílohy

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

http://www.minv.sk/?ep-klkandidati

Prílohy

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií politických strán a politických hnutí,ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014

http://www.minv.sk/?ep-klpodane

Prílohy

Vyžrebované čísla kandidátnych listín

http://www.minv.sk/?ep-klno

Prílohy

Základné informácie o voľbách do EP

http://www.minv.sk/?volby-ep

Prílohy

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Prílohy
2013_431.pdf pdf Otvoriť

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 24. máj 2014

Rozhodnutie predsedu NR SR

Prílohy
13_z431.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953