Voľby do NR SR 2016

Prílohy
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pdf Otvoriť
Informácia pre voliča docx Otvoriť
Zverejnenie elektronickej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií doc Otvoriť
Volebné okrsky a volebné miestnosti, ulice patriace do okrskov doc Otvoriť
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR - informácia doc Otvoriť
Postup pri vybavovaní hlasovacieho preukazu doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953