VZN 5/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016 v meste Spišská Belá  

Prílohy
VZN 5-2015.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953