A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Zmluvy, faktúry, objednávky | Spišská Belá

Zmluvy, faktúry, objednávky

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sú aj mestá a obce povinné zverejňovať zmluvy (aj dodatky k nim), faktúry a objednávky, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami, na svojom webovom sídle.

Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Ide o tzv. povinne zverejňované zmluvy. Vyššie uvedený zákon totiž určuje aj to, ktoré zmluvy sa nezverejňujú, resp. ktoré zmluvy sa nemusia zverejniť (t.j. ktoré zmluvy nie sú povinne zverejňovanými zmluvami). Samotné zverejnenie zmluvy má veľmi dôležité právne účinky. Zmluva, ktorá sa musí zverejniť, je účinná dňom nasledujúcim po dni, kedy bola zverejnená, ak zákon nestanovuje inak alebo ak si zmluvné strany nedohodli neskorší deň jej účinnosti. Zmluva sa musí zverejniť do troch mesiacov od jej uzavretia alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak sa zmluva nezverejnila v uvedenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Mestá a obce zverejňujú na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme aj údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác a o faktúrach za tovary, služby a práce.
Objednávka sa musí zverejniť do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia . Faktúra sa musí zverejniť do 30 kalendárnych dní odo dňa zaplatenia faktúry.

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953